Komunikacja pisemna

Komunikacja pisemna
Numer: 8516
Kategoria: Szkolenia
Data dodania: 26.02.2014
Data modyfikacji: 26.02.2014
Użytkownik: M........ zarejestrowany
w Portalu e-B2B.org od dnia 26.02.2014
imię, nazwisko:
dane kontaktowe są ukryte
adres:
dane kontaktowe są ukryte , Polska
telefon:
dane kontaktowe są ukryte
faks:
dane kontaktowe są ukryte
strona www:
dane kontaktowe są ukryte
Polska
PL
Lista B2B Wiadomość B2B Drukuj B2B
Wersja językowa RUruPLplDEdeENen

Komunikacja pisemna

Praktyczne warsztaty doskonalące umiejętności poprawnej komunikacji pisemnej w środowisku pracy. Doskonalenie różnych form wypowiedzi służbowych, w tym także w wykorzystaniu mediów tradycyjnych i nowych technologii.

Praktyczny wymiar szkolenia gwarantuje prowadzący. Jan Osiecki - Dziennikarz i publicysta, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, doświadczony trener i wykładowca wyższych uczelni.

Ramowy Program Warsztatów:

1. Skuteczna komunikacja.
- rola komunikacji pisemnej w służbowych relacjach wewnątrz i na zewnętrz firmy,
- zasady funkcjonalności i skuteczności wypowiedzi a standardy przyjęte w firmie,
- ABC pisania informacji, pism i raportów. Podstawowe zasady dotyczące redagowania odmiennych form wypowiedzi,
- konstrukcja, przejrzystość i czytelność. Formalne zasady konstruowania tekstów pisemnych: dostosowanie formy i treści do adresata, konwencja i wystarczalność językowa, precyzja i estetyczny kształt wypowiedzi, środki perswazji i manipulacji językowej.

2. Poprawność językowa.
- kryteria poprawności językowej oraz najczęściej popełniane błędy językowe (leksykalne, frazeologiczne, składniowe, stylistyczne, a także logiczne),
- różnice między językiem oficjalnym a językiem potocznym, moda językowa, formy właściwe w każdej sytuacji, skróty, niezamierzony humor, słowa zabronione,
- sposoby bogacenia słownictwa: tworzenie nowych wyrazów, zapożyczenia z języków obcych, zmiany znaczenia słowa.

3. Transfer informacji.
- selekcja informacji: tworzenie hierarchii spraw i akcentowanie tych najważniejszych,
- przetwarzanie informacji i tekstów (streszczenie, analiza, notatka służbowa).

4. Językowy savoir–vivre.
- sformułowania wyrażające uczucia, wyrażane poszanowaniem norm grzeczności i poprawności językowej (jak przepraszać, dziwić się, zapraszać, odmawiać, zachęcać, etc.),
- Netykieta – czyli savoir–vivre w sieci IT,
- co, kiedy i jak można przekazywać za pomocą SMS-ów?

Terminy: 3-4.04.2014r.
Koszt: 450+23%

Szczegółowe informacje: www.global.waw.pl

Zapraszamy:
szkolenia@global.waw.pl
tel.: 22 - 333 74 26

Announcement from Portal e-B2B.org

Google AdWords

New business partner for Portal e-B2B.org

The end

Zdjęcia

Temat wiadomości:


Treść wiadomości:

Twój podpis
Pozdrawiam,
54.224.151.24
Międzynarodowy licznik odwiedzin
GB, 114 US, 63 PL, 23 FR, 13 LV, 3 SN, 3 ES, 2 NL, 2 RU, 2 VN, 2 DE, 1 IL, 1 IR, 1 KE, 1 TH, 1 VE, 1
Ilość unikalnych odsłon : 233
Ilość krajów : 16
Print SMS from smartphones