Palniki uniwersalne SAYMON-Kroll typu KG

Palniki uniwersalne SAYMON-Kroll typu KG
Numer: 3780
Kategoria: Sprzedam > Produkty
Data dodania: 28.11.2012
Data modyfikacji: 28.11.2012
Użytkownik: L..... zarejestrowany
w Portalu e-B2B.org od dnia 28.11.2012
imię, nazwisko:
dane kontaktowe są ukryte
adres:
dane kontaktowe są ukryte , Polska
telefon:
dane kontaktowe są ukryte
faks:
dane kontaktowe są ukryte
strona www:
dane kontaktowe są ukryte
Polska
PL
Lista B2B Wiadomość B2B Drukuj B2B
Wersja językowa RUruPLplDEdeENen

Palniki uniwersalne SAYMON-Kroll typu KG

Palnik uniwersalny (olejowy) SAYMON-Kroll to nowoczesny i zaawansowany technologicznie produkt, który charakteryzuje się wszechstronnością zastosowań oraz wysoką efektywnością i skutecznością.

Multiolejowe palniki uniwersalne SAYMON-Kroll typu UB/KG na oleje przepracowane - zużyte, opałowe i ro-ślinne otrzymały wyróżnienie na międzynarodowych targach JGB’2000 w konkursie „Nowe rozwiązania te-chniczne i technologiczne w budownictwie”. Palniki uni-wersalne SAYMON-Kroll to produkty, które powstały na bazie chronionych prawem patentowym unikalnych roz-wiązań technicznych firmy SAYMON i linii produkcyjnej firmy Kroll.

Palnik jest sercem każdego urządzenia grzewczego, dlatego niebagatelne znaczenie ma jakość tego produk-tu. Przemyślana koncepcja i opatentowana konstruk-cja palnika SAYMON-Kroll umożliwia jego wszechstron-ne wykorzystanie. Palniki uniwersalne (olejowe) mogą spalać różne rodzaje olejów, zarówno w postaci jednorodnej, jak i mieszanej. Poza olejem przepracowanym, opałowym, roślinnym surowym i posmażalniczym, palniki uniwersalne spalają też oleje opałowe średniociężkie, a nawet mazut. Palniki uniwersalne (olejowe) SAYMON-Kroll są przezna-czone do stosowania w piecach grzewczych nadmu-chowych oraz w kotłach c.o. i c.w.u.

Urządzenia SAYMON-Kroll są produktami markowymi, wytwarzanymi zgodnie z systemem ISO 9001 i euro-pejskimi normami CE. Jakość urządzeń gwarantowana jest światowymi certyfikatami QS-System i EQNet. Sy-stem w całości, jak i zastosowane rozwiązania chro-nione są prawem patentowym RP. Palniki uniwersalne UB/KG poza oznaczeniem CE posiadają pełne dopusz-czenie UDT i dopuszczone są do spalania oleju zużyte-go - przepracowanego, opałowego i roślinnego.
Do dyspozycji użytkownika proponujemy 6 typów pal-nika zapewniających pokrycie zapotrzebowania mocy od 25 do 200 kW, co gwarantuje dobranie odpowiednie-go palnika do konkretnego urządzenia.

Przeprowadzone badania przez jednostki akredytowa-ne nie tylko potwierdziły zachowanie wszelkich norm emisyjnych, ale także wykazały, że spalanie w nadmie-nionej technologii jest czyste i pełne – olej zostaje spa-lany efektywnie oraz prawie bezwonnie i bezdymnie.

Announcement from Portal e-B2B.org

Google AdWords

New business partner for Portal e-B2B.org

The end

Zdjęcia

Temat wiadomości:


Treść wiadomości:

Twój podpis
Pozdrawiam,
54.167.216.239
Międzynarodowy licznik odwiedzin
GB, 116 PL, 12 US, 7 FR, 5 LV, 2 NL, 1 SN, 1
Ilość unikalnych odsłon : 144
Ilość krajów : 7
Print SMS from smartphones