Wierzytelności

Wierzytelności
Numer: 14976
Kategoria: Inwestowanie > Sprzedam > Aktywa, Pasywa
Data dodania: 07.08.2017
Data modyfikacji: 07.08.2017
Użytkownik: I.. zarejestrowany
w Portalu e-B2B.org od dnia 07.08.2017
imię, nazwisko:
dane kontaktowe są ukryte
adres:
dane kontaktowe są ukryte , Polska
telefon:
dane kontaktowe są ukryte
Polska
PL
Lista B2B Wiadomość B2B Drukuj B2B
Wersja językowa RUruPLplDEdeENen

Wierzytelności

Syndyk w upadłości likwidacyjnej ogłasza przetarg na sprzedaż pakietu wierzytelności o wartości nominalnej należności głównych 270.071,19 zł ujętych w opinii biegłego sądowego M.Pawłowskiego z dnia 10 grudnia 2015 r. po cenie nie niższej niż 10.262,00 zł netto.

I. Oferty należy składać wyłącznie na piśmie w Biurze Syndyka przy ul. Jesionowa 22 40-158 Katowice w zaklejonych kopertach z oznaczeniem na kopercie oferenta, a także dopiskiem „Przetarg – wierzytelności” w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia. Oferty mogą być składane listownie lub osobiście. W przypadku złożenia oferty w formie listownej przyjmuje się, iż datą złożenia oferty jest data jej wpływu do Biura Syndyka. Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka w terminie 7 dni liczonych od ostatniego dnia do składania ofert.
II. Regulamin przetargu, opinia biegłego sądowego oraz dokumentacja źródłowa dotycząca pakietu wierzytelności znajdują się w Biurze Syndyka. Wszelkich informacji w przedmiocie przetargu uzyskać można pod telefonem nr 600 327 429.

Ogłoszenie Portalu e-B2B.org

Ogłoszenia zagraniczne Ukraina, Rosja, Białoruś

Koniec ogłoszenia

Temat wiadomości:


Treść wiadomości:

Twój podpis
Pozdrawiam,
54.196.208.187
Międzynarodowy licznik odwiedzin
GB, 66 US, 64 FR, 27 PL, 13 DE, 2 CA, 1 ES, 1 IE, 1 JP, 1 SG, 1
Ilość unikalnych odsłon : 177
Ilość krajów : 10
Print SMS from smartphones