Wybrane umowy cywilne - aspekty prawne

Wybrane umowy cywilne - aspekty prawne
Numer: 8528
Kategoria: Szkolenia
Data dodania: 26.02.2014
Data modyfikacji: 26.02.2014
Użytkownik: M........ zarejestrowany
w Portalu e-B2B.org od dnia 26.02.2014
imię, nazwisko:
dane kontaktowe są ukryte
adres:
dane kontaktowe są ukryte , Polska
telefon:
dane kontaktowe są ukryte
faks:
dane kontaktowe są ukryte
strona www:
dane kontaktowe są ukryte
Polska
PL
Lista B2B Wiadomość B2B Drukuj B2B
Wersja językowa RUruPLplDEdeENen

Wybrane umowy cywilne - aspekty prawne

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu problematyki umów cywilno-prawnych.

W programie zostały uwzględnione zagadnienia bezpośrednio związane regulacjami prawnymi dotyczącymi umów cywilnych.

Cały omawiany materiał będzie zilustrowany ciekawymi przykładami z życia codziennego oraz orzecznictwa.

Pojęcie umowy; podział umów
Zasady kodeksu cywilnego dotyczące kontraktów
Tryb zawarcia umowy
Forma zawarcia umowy
Forma zmiany, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy
Wzorce umów
Pozycja konsumenta, zawieranie umów pomiędzy przedsiębiorcami
Budowa umowy (elementy umowy)
Przykładowe zapisy umowne – definicje, analiza, znaczenie (odstąpienie, odstępne, kara umowna, zaliczka, zadatek, warunek, podwykonawstwo, podzlecenie, konieczność ubezpieczenia, zakaz konkurencji, zapis na sąd polubowny, odsetki, zastrzeżenie poufności, tajemnica przedsiębiorstwa).
Podsumowanie jakie zapisy w umowie są konieczne; a jakie wynikają z przepisów kodeksu cywilnego
Sposoby zabezpieczeń stosowane w umowach
Terminy płatności w umowach
Jakie dokumenty związane są z umowami i jak je czytać (reprezentacja, pełnomocnictwo, odpisy KRS, wpisy do CEiDG, załączniki)
Szczegółowe omówienie umowy zlecenie i umów nienazwanych o świadczenie usług (umowy o sprzątanie, umowy o naukę)
Szczegółowe omówienie umowy o dzieło, oraz umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, umowy o dzieło z udzieleniem licencji na korzystanie z utworu
Próba odpowiedzi na pytanie kiedy umowa jest umową o dzieło a kiedy umową zlecenie
Szczegółowe omówienie umowy sprzedaży
Szczegółowe omówienie umowy sponsoringu
Szczegółowe omówienie umowy nienazwanej na organizację event’u (koncertu lub imprezy masowej)
Ćwiczenia polegające na wychwyceniu podstawowych błędów w umowach
Stworzenie wybranej przez uczestników umowy
Aspekty podatkowe i ZUS omawianych umów
Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
Przedawnienie roszczeń
Dochodzenie roszczeń.

Prowadzący: Dominika Popiel

Termin: 12-13.06.2014
Cena: 1000 ZŁ + 23% VAT
www.global.waw.pl

Ogłoszenie Portalu e-B2B.org

Ogłoszenia zagraniczne Ukraina, Rosja, Białoruś

Koniec ogłoszenia

Zdjęcia

Temat wiadomości:


Treść wiadomości:

Twój podpis
Pozdrawiam,
54.210.61.41
Międzynarodowy licznik odwiedzin
GB, 151 US, 78 PL, 27 CA, 16 FR, 13 UA, 6 DE, 5 RU, 5 IE, 3 SN, 3 ES, 2 IL, 2 KR, 2 LV, 2 NL, 2 FI, 1 IR, 1 IT, 1 KE, 1 PH, 1 TH, 1 VN, 1
Ilość unikalnych odsłon : 324
Ilość krajów : 22
Print SMS from smartphones