Ważna informacja od Portalu e-B2B.org!

Dodawanie ofert i ogłoszeń biznesowych od 20 października 2020 roku nie jest już darmowe!
Najpierw zakup pakiet e-Punktów przy pomocy PayPala, a potem dodawaj swoje ogłoszenia.

↪ 1 ogłoszenie = 5 e-Punktów
↪ profil firmowy = 10 e-Punktów

e-B2B.org

Wszystkie darmowe oferty i ogłoszenia biznesowe dodane przed 20.10.2020 będą widoczne.
Nowe oferty bez zakupionych e-Punktów nie będą moderowane i nie będą widoczne w Portalu e-B2B.org.

Przedsiębiorstwo AMMONO SA w upadłości

Przedsiębiorstwo AMMONO SA w upadłości
Numer: 16144
Kategoria: Inwestowanie > Sprzedam > Firmę
Data dodania: 20.05.2018
Data modyfikacji: 21.05.2018
Użytkownik: I.. zarejestrowany
w Portalu e-B2B.org od dnia 07.08.2017
imię, nazwisko:
dane kontaktowe są ukryte
adres:
dane kontaktowe są ukryte , Polska
telefon:
dane kontaktowe są ukryte
Polska
PL
Lista B2B Wiadomość B2B Drukuj B2B
Wersja językowa RUruPLplDEdeENen

Przedsiębiorstwo AMMONO SA w upadłości

Syndyk AMMONO SA w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 318/15) zaprasza do
składania pisemnych ofert na zakup przedsiębiorstwa AMMONO SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie
Przedmiotem przetargu – aukcji jest przedsiębiorstwo AMMONO SA w upadłości likwidacyjnej
z wyłączeniem należności i środków finansowych w tym środków pieniężnych i wierzytelności
z rachunków bankowych AMMONO SA w upadłości likwidacyjnej. Minimalna cena sprzedaży to kwota 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100).
Wszystkie dokumenty związane z procesem sprzedaży i niniejszego przetargu, w tym oferta oraz załączniki do niej winny być złożone w języku polskim. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium
w kwocie 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)
Oferty należy składać w terminie do dnia 15 czerwca 2018 roku osobiście w biurze podawczym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do sądu, a nie data nadania). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 czerwca 2018 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie ul. Czerniakowska 100A, w sali nr 120 o godz. 11:00. Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa, regulamin przetargu oraz dane finansowe – Sprawozdania Finansowe dostępne są do wglądu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, w kancelarii syndyka. Wszelkie dokumenty udostępniane są w języku polskim

Temat wiadomości:


Treść wiadomości:

Twój podpis
Pozdrawiam,
3.232.96.22
Międzynarodowy licznik odwiedzin
GB, 119 PL, 31 US, 27 FR, 25 CN, 17 NG, 6 KR, 5 DE, 4 CA, 2 FI, 2 RU, 2 SE, 2 BE, 1 ES, 1 IE, 1 JP, 1 NL, 1 RO, 1 SG, 1 SN, 1 UA, 1
Ilość unikalnych odsłon : 251
Ilość krajów : 21
Drukowanie SMSów z Androida