Regulamin Portalu e-B2B.org

REGULAMIN
Ostatnia aktualizacja : 05.11.2012 roku


e-B2B.org

Definicje
1. Regulamin : niniejszy Regulamin.
2. Użytkownik : każda osoba fizyczna i/lub firma, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu e-B2B.org.
3. Portal : międzynarodowy biznesowy Portal e-B2B.org | EUROPEAN BUSINESS PLATFORM, www.e-B2B.org.
Portal e-B2B.org jest własnością firmy PTC SECURITY SYSTEMS z siedzibą w Polsce, 80-612 Gdańsk, ul. Wosia Budzysza 7, NIP UE: PL 583-203-06-00.
4. Rejestracja : proces zakładania bezpłatnego konta Użytkownika w Portalu e-B2B.org.
5. Materiały : wielojęzyczne treści prezentowane w Portalu e-B2B.org w formie elektronicznej: oferty i ogłoszenia biznesowe, prezentacja profilu firmy, prezentacja produktów i/lub usług, listy referencyjne.
Każdy Materiał składa się z tytułu stanowiącego aktywny link (do 50 znaków), opisu skróconego (do 250 znaków), opisu rozszerzonego (do 2.000 znaków), słów kluczowych SEO (maks. 10 fraz) oraz galerii zdjęć.
6. Tłumacze : zespół profesjonalnych, wielojęzycznych tłumaczy zatrudnionych bezpośrednio przez Portal, wykonujący tłumaczenia i/lub Moderacje Materiałów w następujących językach: angielski [EN], niemiecki [DE], polski [PL], rosyjski [RU].
7. Moderacja : forma fizycznego sprawdzenia i/lub edytowania i/lub blokowania i/lub usuwania przez Administratora i/lub Tłumaczy Portalu Materiałów zamieszczanych w Portalu e-B2B.org przez Użytkowników w przypadku naruszania zasad Regulaminu, przepisów obowiązującego prawa, kopiowania Materiałów lub zawierania ewentualnych błędów ortograficznych i stylistycznych.
8. Usługi :
8.1) wykonywania tłumaczeń Materiałów zamieszczanych w Portalu e-B2B.org przez Użytkowników,
8.2) promowania Materiałów zamieszczanych w Portalu e-B2B.org przy wykorzystaniu e-Punktów,
8.3) reklamowo-marketingowe: emisja materiałów reklamowych w Portalu e-B2B.org na zlecenie Użytkowników, graficzne bannery reklamowe, kampanie reklamowe za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail oraz pozostałe formy marketingu i reklamy.
8.4) wyszukiwania: umożliwienie Użytkownikom zdalnego korzystania z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić Materiały zapisane na serwerach Portalu,
8.5) pośrednictwa w biznesie: umożliwienie Użytkownikom, w ramach funkcjonowania Portalu e-B2B.org, zawarcia umów z osobami fizycznymi i/lub firmami w zakresie prezentowanych w Portalu e-B2B.org Materiałów,
8.6) umożliwianie komunikacji pomiędzy Użytkownikami poprzez udostępnienie mechanizmów umożliwiających wysyłanie, odbieranie i przechowywanie danych.
9. e-Punkty : narzędzie pozwalające Użytkownikom Portalu e-B2B.org na korzystanie z Usług, samodzielne wyróżnianie istotnych Materiałów zagranicznych i krajowych oraz zlecanie wykonania tłumaczeń zagranicznych i krajowych Materiałów. Okres ważności e-Punktów wynosi 1 rok od daty zakupu.
10. Baza danych : oznacza dane zebrane przez Portal, a podane przez Użytkownika za pomocą narzędzi elektronicznych udostępnionych przez Portal e-B2B.org. Baza danych zawiera dane teleadresowe zarejestrowanych Użytkowników, odpowiednie Materiały oraz inne dane zawarte w formularzu rejestracyjnym.
10.1) Dane osobowe gromadzone w Bazie danych w procesie Rejestracji Użytkowników: nazwa użytkownika (login), hasło, imię i nazwisko, adres e-mail.
10.2) Dane osobowe gromadzone w Bazie danych w procesie rejestracji biznesowych kont PREMIUM: nazwa firmy, nazwa użytkownika (login), hasło, imię i nazwisko, adres e-mail, adres siedziby, NIP, adres strony internetowej.
Wyłączne prawa do Bazy danych posiada Portal.

Postanowienia wstępne
1. Korzystanie z Portalu e-B2B.org jest bezpłatne.
2. Funkcjonowanie Portalu e-B2B.org odbywa się tylko na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu e-B2B.org. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu e-B2B.org, do bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu.
4. Przed skorzystaniem z Portalu e-B2B.org należy uważnie i ze zrozumieniem przeczytać Regulamin. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu e-B2B.org, z oferowanych Usług, w szczególności umieszczając w Portalu e-B2B.org odpowiednie Materiały Użytkownik potwierdza, że akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do bezwzględnego jego przestrzegania.
5. Portal zastrzega, że w przypadku niektórych Usług i/lub Materiałów dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

Prawa i obowiązki Użytkownika
1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portalu e-B2B.org w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
2. Użytkownik Portalu e-B2B.org powinien zamieszczać Materiały o bardzo unikalnej (niepowtarzalnej) treści, co pozytywnie wpłynie na proces szybkiego pozycjonowania Materiałów w międzynarodowych wyszukiwarkach internetowych.
3. Zakazane jest korzystanie z Portalu e-B2B.org w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
4. Zakazane jest zamieszczanie przez Użytkowników w Portalu e-B2B.org Materiałów o charakterze bezprawnym.
5. Zakazane jest kopiowanie i powielanie przez Użytkowników Materiałów, które są już emitowane w Portalu e-B2B.org.
6. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkowników niepoprawnych gramatycznie wielojęzycznych Materiałów tłumaczonych przy użyciu narzędzi informatycznych służących do automatycznego tłumaczenia.
7. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami zachowania.
8. Portal gwarantuje Użytkownikom możliwość bezpośredniej Moderacji wszystkich Materiałów zamieszczonych w Portalu e-B2B.org za pomocą przycisku 'Zgłoś nadużycie'.
9. Portal umożliwia Użytkownikom za pomocą przycisku 'Zasugeruj tłumaczenie' przesłanie anonimowej informacji do Użytkownika którego Materiały zamieszczone w Portalu e-B2B.org nie są przetłumaczone w celu dokonania lub zlecenia tłumaczenia.
10. Materiały należy zamieszczać tylko w odpowiednich działach tematycznych. Jeżeli Portal e-B2B.org nie posiada odpowiedniego działu, wtedy należy zamieścić Materiał w dziale 'Pozostałe' i niezwłocznie zgłosić sugestię nowego działu tematycznego na adres e-mail: support [ @ ] e-B2B.org.

Odpowiedzialność Portalu za korzystanie przez Użytkowników z Portalu e-B2B.org
1. Portal zastrzega, że korzystanie z Portalu e-B2B.org możliwie jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
2. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika i/lub osób trzecich z Portalu e-B2B.org w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
3. Portal nie utożsamia się z poglądami wyrażonymi w prezentowanych w Portalu e-B2B.org artykułach pochodzących od innych aniżeli Portal wydawców polskich i/lub zagranicznych.
4. Portal nie udziela gwarancji, że korzystanie z Portalu e-B2B.org przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw jak i co do merytorycznej zawartości Portalu e-B2B.org, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
5. Portal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Portalu e-B2B.org, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.
6. Portal zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu e-B2B.org, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu oraz zakresie.
7. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji i/lub danych uzyskanych za pośrednictwem Portalu e-B2B.org.
8. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania oraz transakcje realizowane przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu e-B2B.org.

Prawa autorskie i własność intelektualna
1. Portal udostępnia w Portalu e-B2B.org chronione prawem autorskim Materiały w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały audio/wideo a przyjęty w Portalu e-B2B.org wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.
2. Portal udostępniając w Portalu e-B2B.org treści stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego zwraca uwagę Użytkownikom na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
3. Portal udostępnia w Portalu e-B2B.org treści, do których prawa autorskie przysługują Portalowi.
4. Użytkownicy Portalu e-B2B.org są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych Materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.
5. Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkowników z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą uprawnionych podmiotów.
6. Udostępniając własne Materiały w Portalu e-B2B.org Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku a Portal udzielaja prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.

Tłumaczenia i Moderacja Materiałów wielojęzycznych
1. Portal zatrudnia tylko wykwalifikowanych Tłumaczy.
2. Usługi (tłumaczenia i/lub moderacji Materiałów) wykonywane są przez Portal w czasie do 3 dni roboczych w następujących językach: angielski [EN], niemiecki [DE], polski [PL], rosyjski [RU].
3. Tłumaczenia Materiałów następują tylko po pozytywnym procesie moderacji Materiałów dla natywnej wersji językowej użytkownika wskazanej w procesie Rejestracji.
4. Użytkownik zlecający Portalowi wykonanie tłumaczenia Materiałów każdorazowo ma prawo do ewentualnego złożenia w formie elektronicznej jednej reklamacji z wykonanej Usługi. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji z wykonanej Usługi w formie elektronicznej należy szczegółowo wskazać i opisać problem.
5. Użytkownik ma prawo bezpłatnie, samodzielnie zamieścić w Portalu e-B2B.org własne oferty i ogłoszenia biznesowe, zgodnie z warunkami Regulaminu.
6. Aktualny cennik Usług oferowanych przez Portal dla kraju rejestracji Użytkownika określony jest w Portalu e-B2B.org w dziale 'Porównanie kont użytkowników'.
7. Tłumacze i/lub Administratorzy Portalu dokonują bezpośredniej Moderacji wszystkich Materiałów zamieszczanych w Portalu e-B2B.org przez Użytkowników.
8. Portal gwarantuje Użytkownikom możliwość pośredniej Moderacji wszystkich Materiałów zamieszczonych w Portalu e-B2B.org za pomocą przycisku 'Zgłoś nadużycie' oraz 'Zasugeruj tłumaczenie'.

Płatności i faktury
1. Użytkownik z góry dokonuje płatności za zakup e-Punktów.
2. Aktualny cennik e-Punktów oraz Usług dla kraju rejestracji Użytkownika określony jest w Portalu e-B2B.org w dziale 'Porównanie kont użytkowników'.
3. Użytkownik dokonuje płatności przy wykorzystaniu systemu płatności i przelewów internetowych PayU lub PayPal lub w formie bezpiecznej transakcji kartą kredytową lub w formie przelewu tradycyjnego.
4. Portal zobowiązuje się wystawić fakturę VAT w języku polskim i/lub angielskim w terminie 5 dni roboczych od momentu zakupu dokonanego przez Użytkownika. Faktura VAT zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w procesie Rejestracji. Nazwa usługi określona będzie każdorazowo na fakturze VAT następująco: 'Portal e-B2B.org : pakiet e-punktów'.
5. Stawki podatku VAT (Value Added Tax):
5.1) 23% VAT dla polskich firm oraz osób fizycznych,
5.2) VAT nie obowiązuje (nie podlega) dla firm zarejestrowanych w Unii Europejskiej, ale poza Polską,
5.3) 23% VAT dla osób fizycznych zamieszkałych w Unii Europejskiej, ale poza Polską,
5.4) VAT nie obowiązuje (nie obowiązuje) dla osób fizycznych zamieszkałych poza Unią Europejską.
6. Portal nie ma dostępu oraz nie gromadzi danych płatniczych z kart kredytowych. Wszystkie operacje realizowane są poprzez niezależnych operatorów bezpiecznych transakcji internetowych, firmę : PayU SA i/lub PayPal Polska.

Ochrona prywatności
1. Portal gwarantuje Użytkownikom Portalu e-B2B.org prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
2. Portal w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
3. W ramach świadczenia odpowiednich Usług Portal zbiera i przetwarza dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi.
4. Portal informuje, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych bezpośrednio na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zainteresowań i potrzeb.
5. Portal gromadzi Bazę danych wyłącznie do własnego użytku.

Ochrona danych osobowych
1. Portal zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług, Użytkownicy zobowiązani będą w procesie Rejestracji do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone w formie Bazy danych i wykorzystywane przez Portal zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Administratorem Bazy danych Użytkowników jest Portal.
3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania chyba że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia Usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez Portal.
4. Portal zastrzega, że w przypadku zgłaszania Portalowi problemów związanych z korzystaniem z Portalu e-B2B.org, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa Portalowi do przechowywania kopii takiej korespondencji.
5. Dane osobowe Użytkowników są chronione na najwyższym poziomie, a przede wszystkim Portal e-B2B.org bezpośrednio nie udostępnia adresów e-mail Użytkowników.

Tryb postępowania reklamacyjnego
1. Reklamacje dotyczące Usług oferowanych przez Portal e-B2B.org można zgłaszać pisemnie w języku polskim lub angielskim, w formie listu poleconego, na adres: PTC SECURITY SYSTEMS, (Portal e-B2B.org | EUROPEAN BUSINESS PLATFORM), ul. Wosia Budzysza 7, 80-612 Gdańsk, Polska.
1.1. Reklamacje dotyczące tłumaczeń i/lub Moderacji Materiałów wykonanych przez Tłumaczy, określone zostały w części 'Tłumaczenia i Moderacja Materiałów wielojęzycznych'.
2. Zgłoszenie reklamacji przez Użytkownika Portalu e-B2B.org powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia przez Portal.

Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2011 roku.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa.
3. Portal zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.
4. Zmiany Regulaminu będą udostępniane bezpośrednio w Portalu e-B2B.org.
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.
6. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu e-B2B.org po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji wprowadzonych zmian.
7. Wszelkie pytania związane z funkcjonowaniem Portalu e-B2B.org należy kierować w języku angielskim lub polskim na adres e-mail: support [ @ ] e-B2B.org.

 

Bezpieczne systemy płatności i przelewów internetowych realizują:

PayU PayPal
WebMoney Yandex.Money
Here you can find information as to the passport for our WM-identifier 166705383504
Check passport
WebMoney WME